Hoe meer Vrienden hoe meer Vreugd!

Met meer Vrienden kunnen wij nog meer wensen in vervulling laten gaan. Daarom willen wij jullie vragen om actief met ons aan de slag te gaan.

Wij laten jouw Wens in vervulling gaan…

Je kunt met behulp van onderstaand formulier jouw wens indienen. Je moet alle velden invullen en let vooral op de specifieke omstandigheden omtrent jouw wens. Probeer zo goed mogelijk te omschrijven waar wij rekening mee moeten houden, denk bijvoorbeeld aan contrasterende kleuren als bewoners slechtziend zijn, wat heeft al wel gewerkt voor jouw doelgroep en wat werkte echt niet. Ook is het belangrijk of een item gedeeld kan worden (buurgroep vraagt hetzelfde is 1 item dan voldoende voor beide?)

Let op, niet alle wensen komen in aanmerking, een dagje uit, aan en verbouwingen, overkappingen, (tuin)meubelen zijn bijvoorbeeld wensen die wij niet in vervulling laten gaan. Een wens moet echt een structurele en blijvende bijdrage leveren aan een Goed Leven voor het liefst zoveel mogelijk cliënten.

…maar we vragen wel een tegenprestatie!

Ook dit jaar vragen we van de locatie die de wens indient een tegenprestatie.
Om jouw wens, maar ook de wensen van vele andere cliënten binnen Vanboeijen in vervulling te laten gaan, is veel geld nodig. Om het gala en andere activiteiten van de Vrienden in goede banen te leiden en te kunnen blijven doen zijn denkers en doeners nodig. Op het wensenformulier is daarom onderaan een extra vakje opgenomen waarin je kort een plan van jullie locatiebijdrage kan beschrijven.

Alles wat bijdraagt aan waar de Vrienden voor staan is goed … Vrijwilligers voor activiteiten, meer naamsbekendheid voor de stichting, meer Vrienden, mee-organiseren van activiteiten, mooi werk of werkplekken voor de cliënten, etc. We laten ons graag verrassen!

Dus ook jij moet je bijdrage leveren!

Je krijgt jouw eigen wenspagina en promotiepakket.

We gaan je natuurlijk helpen bij het leveren van jouw tegenprestatie zoals dat kan zijn Vrienden werving. Want je krijgt van ons nadat jouw wensaanvraag is goedgekeurd, een speciale pagina op onze website. Via deze pagina kun jij jouw vrienden, kennissen en familie op de hoogte brengen van jouw wens en ze allemaal uitnodigen om bijvoorbeeld via jouw pagina Vriend te worden van de Stichting. Je krijgt van ons ook een speciaal promotiepakket waarmee je de Stichting en jouw wens in je eigen netwerk kunt promoten. Allemaal met het doel om meer naamsbekendheid aan de stichting te geven en om Vrienden te werven! Wil je extra materiaal of ondersteuning zoals op jouw wens aangepaste folders dan is daar uiteraard over te praten. We doen het samen!

Is jouw tegenprestatie van een hele andere orde dan nemen wij uiteraard contact op om het samen te bespreken en tot een goed resultaat te brengen.

Vul hieronder snel jouw wens in. LET OP : Het formulier loopt van 15 maart tot 15 maart.
Wensen verzonden na 15 maart worden niet meer meegenomen voor de Wensenweek van dat jaar.

Met het invullen van het formulier beloof je ook zelf te komen of een afvaardiging namens de locatie te sturen naar het wensengala. Kan de locatie niet komen, maakt de locatie ook geen kans op het waarmaken van hun wens. Dit is een harde eis die in overeenstemming met Vanboeijen gesteld is!

  Locatiegegevens:

  Naam locatie*:
  Telefoonnumer*:
  Zorgmanager*:
  Contactpersoon*:
  Email-adres*:
  Plaats*:

  Locatiewens

  Wat is de wens*:

  Welke vraag van een cliënt ligt aan deze wens ten grondslag*:
  (Elk verzoek moet een vraag (uitgesproken of op een andere wijze zichtbaar gemaakt) van een cliënt als basis hebben. Iets is pas echt geslaagd als deze vraag naar tevredenheid is beantwoord.)

  Is deze aanvraag getoetst bij de cliënten of locatieraad?*:
  (Om de vraag van de cliënt nog beter te borgen zijn de Vrienden van mening dat aanvragen bij voorkeur ook door cliënt medezeggenschap worden getoetst)
  cliëntenraadbewonersoverleglocatieraad

  Wat zijn de specifieke omstandigheden om rekening mee te houden*:
  (denk aan tuintafels die hoger moeten zijn i.v.m. rolstoelers o.i.d.)
  Geef een duidelijke omschrijving:

  Hoeveel mensen krijgen een Goed Leven als deze wens in vervulling gaat?*:

  Vul hier een toelichting op bovenstaande vraag in* :
  (Reken ons beeldend voor hoe je op welk aantal komt om waarom jullie dit ziet als Goed leven voor de ontvangers)

  Wat zijn de geschatte kosten *:
  (Mocht een toegekend bedrag niet toereikend zijn zullen de meerkosten in overleg worden doorberekend aan de locatie.)

  Al eerder opgevraagde offertes of andere bestanden die betrekking hebben op de wens kun je hier uploaden of mailen naar vrienden@vanboeijen.nl)

  Welke tegenprestatie kunnen jullie als locatie leveren :
  (zie bovenstaande uitleg)

  * = verplicht in te vullen veld